Naša spoločnosť k 31.12.2017 prestala vykonávať činnosť dodávky elektriny.

Naša spoločnosť k 31.12.2017 prestala vykonávať činnosť dodávky elektriny.

Všetkým odberateľom ďakujeme za spoluprácu.

<span class="stronger"></span>Všetkým odberateľom ďakujeme za spoluprácu.

Spoločnosť BIATEC ENERGY s.r.o., so sídlom Ventúrska 7, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 036 338, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 87696/B, držiteľ povolenia č. 2015E 0631 na podnikanie v energetike v rozsahu dodávka elektriny vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví dňa 8.9.2015 si Vám týmto dovoľujeme oznámiť, že naša spoločnosť k 31.12.2017 prestala vykonávať činnosť dodávky elektriny.

Sme silný dodávateľ elektrickej energie s vlastnými zdrojmi

SME CERTIFIKOVANÝ PREDAJCA
Viac info +

SME CERTIFIKOVANÝ PREDAJCA

Spoločnosť BIATEC ENERGY s.r.o. bola založená v roku 2011. V roku 2015 došlo k jej zlúčeniu s výrobcom elektriny. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je energetika v rozsahu dodávka elektriny a výroba a dodávka elektriny zariadeniami s celkovým inštalovaným výkonom do 1MW.

PRÍSTUP K VÝROBNÝM ZDROJOM
Viac info +

PRÍSTUP K VÝROBNÝM ZDROJOM

Elektrická energia patrí k spotrebným tovarom, ktoré sú pre odberateľov „samozrejmosťou“ v každom časovom okamihu, čím sa stali nevyhnutnou súčasťou života každého jednotlivca spoločnosti. V júni 2006 došlo k založeniu spoločnosti SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o., ktorá patrí k dlhoročným a spoľahlivým výrobcom elektriny na trhu, a je naším partnerom pre stabilnú dodávku elektrickej energie.

GARANTUJEME PLYNULÉ DODÁVKY
Viac info +

GARANTUJEME PLYNULÉ DODÁVKY

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike umožňuje dodávať elektrinu aj iným dodávateľom elektrickej energie (distribútorom, predajcom elektriny) okrem klasických (tradičných) dodávateľov ZSE Energia, a.s., SSE - Solar, s.r.o. a VSE Ekoenergia, s.r.o.. Tento zákon liberalizoval trh s elektrickou energiou a vytvoril konkurenčné prostredie v komodite akou je elektrina.

GARANTUJEME VÁM

GARANTUJEME VÁM

  • osobný prístup v súlade s Vašimi potrebami,
  • výhodnú ponuku spojenú s nákladovou optimalizáciou,
  • kompletnú podporu a servis pri podpise zmluvy (zmene dodávateľa),
  • kontinuálna starostlivosť počas trvanie zmluvného vzťahu.
NAŠA FILOZOFIA A VÍZIA

NAŠA FILOZOFIA A VÍZIA

  • dlhodobo pôsobiť na trhu s elektrickou energiou
  • reálna možnosť fyzického dodania komodity z vlastných zdrojov
  • partnerom a garantom je spriaznená spoločnosť Slovintegra Energy

BIATEC ENERGY s.r.o. je stabilným obchodníkom na trhu s elektrinou na Slovensku.

BIATEC ENERGY s.r.o.  je členom silnej investičnej skupiny BIATEC GROUP a.s., ktorá má vysoký kredit a silné kapitálové zázemie. Pôsobí v energetickom, finančnom a realitnom segmente, významné investície realizuje aj v oblasti biotechnológií.

 Našim cieľom je úspešná obojstranná spolupráca!
HORE